Parlamendi töökorraldusest

Laias laastus jaguneb Europarlamendi saadiku kuuplaan järgnevalt: kaks komisjoninädalat, fraktsiooninädal ja täiskogunädal. Komisjoninädalad jagan oma aega parlamendi väliskomisjoni, inimõiguste komisjon ja siseturu ning tarbijakaitse komisjoni vahel. Komisjoni koosolekutele eelneb tavaliselt sellesse komisjoni kuuluvate sotsiaaldemokraatide koosolek, kus valmistatakse ette ühiseid seisukohti komisjoni päevakorras olevate punktide osas.

Komisjoninädalatele järgneb varem mainitud fraktsiooninädal, kus sotsiaaldemokraatide fraktsiooni koosolekul võivad osaleda kõik 215 liiget ja arutatakse ühiseid seisukohti järgmiseks täiskoguistungiks. Samuti toimuvad nn horisontaalsed töögrupid, kus arutatakse punkte, mis puudutavad mitme komisjoni tööd. Näiteks uue “energeetika paketi” eelnõusid arutatakse horisontaalses töögrupp D, mis puudutab nii siseturu ja tarbijakaitse komisjoni kui ka keskkonnakomisjoni ka tööstuskomisjoni.

Neljas nädal on pühendatud täiskogule. Üldjuhul toimub see Strasbourgis, kus on Euroopa Parlamendi ametlik asukoht. Saadikud pakivad paberid ja kaustad fraktsiooninädala lõpul plekist kirstudesse (pildil) ja sõidavad esmaspäeval Strasbourgi, kus nende asjad juba neid ootavad. Paljud saadikud ei ole rahul sellise sõitmise pärast, sest see on väga kulukas ja ka keskkonda saastav.

Strasbourgis toimub hääletus erinevate seaduseelnõude üle, arvamuste vahetused komisjoni volinike ja teiste kõrgete külalistega. Samuti toimuvad mitteametlike nn teemapõhiste intergruppide koosolekud, kus osalevad erinevatest fraktsioonidest saadikud keda huvitav mingi kindel teema. Nii on näiteks olemas intergrupp, mis arutab väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega seonduvat ja intergrupp rahvatervise ning tarbijakaitse teemal.

MEP Cecilia Malmströmi poolt algatatud kampaania käigus sellise pideva kolimise vastu ongi juba kogutud juba üle miljoni EL kodaniku hääled (vaata www.oneseat.eu). Parlament asukohaga Strasbourgis on aga liikmesriikide vahelise kokkuleppe tulemus ja Prantsusmaa president Nicolas Sarkozy on öelnud, et tema arvates pole seda võimalik muuta. Kuna ametlik asukoht on defineeritud Amsterdami lepingus, siis selle muutmisel on Prantsusmaal (või ükskõik millisel teisel liikmesriigil) vetoõigus.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: