Relvaohutusest

7. novembril Soomes toimunud kohutavast koolitulistamisest on möödas mõned nädalad, aga avalikkuses arutatakse seonduvat jätkuvalt, kuna ohtu nähakse ka meil ja see mis puudutav laste ohutust on meile väga oluline. Ka Euroopa parlamendis on Jokelas toimunu kohta muret avaldatud. Relvaohutus päevakorras ka praegu käsil 1991. aasta relvadirektiivi ümbervaatamine ja kaasajastamine.  Kuigi võib väita, et Jokela koolis toimunu seisukohast see 1991. a sest tulistaja oli 18.a ja tal oli relvaluba on Helsinkin Sanomate andmetel 9. novembril Soome valitsus otsustanud parandada oma relvaseadust, sh sisse viies klauslid mis keelavad alaealistel jahipidamise eesmärgil omada jahirelvi.  EL Nõukogus on tugevate jahipidamise traditsioonidega Soome siiani olnud ainuke liikmesriik mis on olnud vastu sellise jahirelvade omamise ea viimise 18 aastani. Vastavasisuline parandusettepanek esitati ka parlamendis relvadirektiivi raportisse.    Uue direktiivi taustast veel niipalju et märtsis 2006. a on Komisjon esitanud ettepaneku, et muuta 1991. aasta direktiivi relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta et kohandada seda vastavalt ÜRO konventsiooni protokollile, mis puudutab tulirelvade ebaseadusliku tootmise ja nendega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise kohta, mille komisjon omakorda Euroopa Ühenduse nimel alla kirjutas 2001. aastal. Ettepanekut on arutatud kaasotsustusprotsessi käigus EL Nõukogus ja Euroopa Parlamendi siseturu ja tarbijakaitse komisjonis ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis. Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu delegatsioonid arutavad praegu võimalikku esimese lugemise kokkulepet (mis tähendab, et positsioonid on piisavalt sarnased EL Nõukogus ja Euroopa Parlamendis). Kui kokkulepe saavutatakse lõpeb arutelu Euroopa Parlamendis hääletusega täiskogul novembri lõpus Brüsselis. Parlamendi raportit saab lugeda siit.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: