Põhiõiguste harta 2007

Põhiõiguste harta kuulutatakse pidulikult välja Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni poolt järgmisel nädalal. Hartat võib lugeda üheks Euroopa suurimaks saavutuseks ja on viimaseks sammuks pialt teekonnal impeeriumitest iga inimese õiguse tunnustamiseni.  

Põhiõiguste harta kirjutati alla Nizzas 7. detsembril 2000. aastal. Nüüd on temast aga saanud oluline osa uuest Reformilepingust muutudes seega juriidiliselt siduvaks EL institutsioonidele. Reformilepingu jõustumisel muutuvad 50 hartas kirjeldatud õigust osaks EL seadustikust.  

Tekstiga ühendatakse sotsiaalsed, majanduslikud, tsiviil ja poliitilised õigused üheks dokumendiks. Sellega kinnitab Euroopa Liit oma usku inimõigustesse ja põhivabadustesse. Hartaga tagatakse muu hulgas ka sellised tänapäevased õigused nagu õigus tarbijakaitsele, õigus andmekaitsele, õigus heale keskkonnale ja inimkloonimise keelustamine. 

Reformileppe e. uue Lissaboni lepingu ratifitseermisel saavad EL kodanikud saavad oma õigusi nõuda Euroopa Kohtus. Hartaga kinnitatakse, et Euroopa kaitseb oma kodanike õigusi.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: