Kodanike kirjad

Üheks punktiks põhiõiguste hartas on üsna loomulikult õigus pöörduda liidu institutsioonide poole ühes asutamislepingute keeltest ming talle tuleb vastata samas keeles (artikli 41 lõige 4). Niisiis võivad kodanikud esitada oma küsimusi eesti keeles ja selleks on kolm erinevat võimalust: 

Tavaposti teel: 

Kodanike kirjad

Euroopa Parlament

L-2929 Luxembourg 

E-posti teel veebilehel: www.europarl.europa.eu

klõpsates viidal kodanike kirjad 

Ja faksi teel: (352) 4300 27072 

Küsimusi saab esitada (1) Euroopa Parlamendi (EP) ülesehituse, töökorralduse ja pädevuse kohta, (2) EP resolutsioonide, ettepanekute ja MEPide sõnavõttude kohta, (3) Euroopa asutamislepingute, otsuste ja direktiivide kohta, (4) EP seisukohtade kohta EL pädevusvaldkondades. 

Samuti võib EP poole pöörduda petitsiooniga. Petitsioone saab saata järgneval aadressil: 

The President of the European Parliament

60 rue Wiertz, 1047 Bruxelles,

Belgium 

või parlamendi veebilehel: www.europarl.europa.eu

klõpsates viidal petitsioonid   

Petitsioonide komisjonis EPs on praegu näiteks menetluses kaks Eestit puudutavat küsimust: üks puudutab Eesti kondakondsust mitte omavat inglise keele õpetajat, kellele keelduti tähtajalise lepingu vormistamisest ja teine puudutab kahte vene sõjaväepensionäri. 

Loomulikult saab ka otse MEPidega ühedust võtta.  Ootaksin hea meelega valijate arvamusi asjades, mis puudutavad minu tegevusalasid EPs, st peamiselt tarbijakaitse küsimused ja välispoliitika aadressil: katrin.saks@europarl.europa.eu

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: