Kool pole popp

Eesti kooliõpilaste head tulemused rahvusvahelises võrdluses rõõmustasid kindlasti kõiki. Hea haridus on väikese rahva suur kapital. Samas on huvitav võrrelda PISA tulemusi teiste kooli ja laste kohta käivate uuringutega. UNISEF-i 2007 aasta raport annab ülevaate( mis kahjuks ei kajasta veel 2006.a. läbiviidud PISA tulemusi) laste heaolust mitmes erinevas valdkonnas.

PISA tulemuste taustal äratab tähelepanu fakt, et 33 arenenud riigi võrdluses on õpilaste hulgas kõige vähem neid, kes kooliga on väga rahul just riikides, kus õpitulemused kõige paremad. Nimekirja „juhivad” soomlased. Vaid 8% 11, 13 ja 15 aastastest soomlastest „ armastavad kooli väga”, samal ajal kui keskmine näitaja on 23,3%. Norras on selliseid noori ligi 40%.

Eesti teismelistest vaid 11,1% meeldib kool väga. See on tagantpoolt teine tulemus. Niisiis tundub nii soomlastele kui eestlastele kool pigem karmi kohana ja kohustusena, mida ei seostata millegi väga meeldivaga. Aga võib olla ei sõltu koolirõõm mitte suurest õppimiskohustusest, millele viitavad meie suurepärased PISA tulemused, vaid millestki muust. Näiteks koolikeskkonnast ja õpilastevahelistest suhetest.

UNISEF-i ülevaade käsitleb ka koolikiusamist. Psüühilist vägivalda olid kogenud viimase 12 kuu jooksul keskmiselt 38% küsitletud teismelistest. Eesti näitaja on suhteliselt kõrge-47,8% , nii nagu näiteks ka Ungari ja Leedu oma. Soomes on pilt parem, vaid neljandik 11, 13 ja 15 aastastest väitis end kogenud olevat psüühilist vägivalda. Mõnevõrra vähem on Eesti koolides füüsilist vägivalda

(44,2% oli kogenud viimase 12 kuu jooksul), mis annab riikide võrdluses tagantpoolt neljanda koha. Rohkem on vägivalda vaid Leedus, Lätis, ja Portugalis. Soome näitaja on tublisti parem – 24%.

Niisiis on meil veel tugevasti arenguruumi, aga lastesõbralikum kool iseenesest ei muuda seda veel palju populaarsemaks.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: