Ebaausad kaubandustavad

12. detsembril jõustus ebaausate kaubandustavade direktiiv, mis võeti vastu juba varem sel aastal. Eestis tehti muudatused tarbijakaitseseadusesse, mis eelustavad kõik ebaausad kaubandusvõtted, kohustab kauplejat suhtuma tarbijasse hoolsusega, sätestab karistused kauplejale ja sätestab ostukutsel nõutava teabe ulatuse. 

Direktiiv on maksimaalse ühtlustamise direktiiv e. direktiiv, mis sätestab tarbijakaitse meetmed, millest karmimaid liikmesriigil ei ole võimalik kehtestada. Sellisel kujul püütakse lihtsustada piiriüleseid tehinguid kuna tarbija teab, et temal on samasugused õigused oma nii koduriigis kui ka teistes EL liikmesriikides. 

Näiteks reguleerib see direktiiv müügikampaaniaid. Allahindluse kuulutused ei tohi olla petlikud väites allahindluseks poeaknal ühe suurusjärgu, aga poes hoopis midagi muud. Samuti kui ettevõte omistab tootele omadusi mida sel ei ole, esitades eksitavaid väiteid on see ebaseaduslik.   

Kui tunnete, et teie õigusi on rikutud, siis saab infot ja kaebusi esitada Tarbijakaitseametile siin.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: