23. jaanuar 2008 erakorraline täiskogu istung

Võimalus jätkata uut traditsiooni täiskogu istungite kirjeldamisekson tulnud oodatust varem!  Euroopa Parlament korraldab erakorralise istungi sel kolmapäeval (23.01), et anda oma reageering Euroopa Komisjoni poolt esitatavale energia ja kliimamuutuste paketile.

Komisjoni poolt esitatud eelnõud, mis puudutavad kasvuhoonegaaside vähendamist on igati teretulnud. Eelnõud järgnevad EL Ülemkogu 2007. aasta märtsi otsusele saavutada 20 protsendi kasvuhoonegaasi emissiooni vähenemine ja 20 protsendi energia tootmine taastuvatest allikatest.

Euroopa Liit peab võtma juhtiva rolli kliimamuutustega võitlemisel. Esmalt tähendab see tugevamat kontrolli heitmete üle erinevates tööstussektorites, sh energiat tootmises EL sees. Samas tuleb tagada EL tööstuse konkurentsivõime globaliseeruvas maailmas. Seetõttu on oluline, et ka riigid väljaspool EL-i kehtestaksid sarnased kõrged nõudmised.   

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: