Sloveenia prioriteedid

Eile tegi EP siseturu ja tarbijakaitse komisjonile ettekande Sloveenia majandusminister Andrej Vizjak,  kes  kirjeldas EL eesistumise prioriteete siseturu ja tarbijakaitse vallas.

Sloveenia jaoks on oluline väikeettevõtete võimaluste arendamine EL siseturul.  Muuhulgas on oluline tagada ligipääs rahalistele vahenditele ja teadusuuringute infrastruktuurile. Euroopa Komisjon on lubanud välja anda eelnõu selle aasta esimesel poolel, mida Sloveenia loodab nõukogus arutada.

Minister lubas pöörata  erilist  tähelepanu siseturu arendamisele. Euroopa Komisjoni eelnõud selles vallas on peamiseks vahendiks, et saavutada konkurentsivõimeline ja paindlik  siseturg. Oma prioriteetideks nimetas minister muu seas telekommunikatsiooni paketi, finantsteenuseid ja maksundust.   Komisjoni töö kõrval on oluline ka liikmesriikide initsiatiiv  ja  oma kodanike teavitamine, sest siiani on takistuseks mitme maa protektsionistlik käitumine.  Seda tunnistavad ka jätkuvalt tulised debatid tööturu  ja teenuste teemadel Euroopa Parlamendis.

Minister rõhutas samuti tarbijakaitse olulisust ja tõi välja mänguasjade direktiivi kui ühe olulisema initsiatiivi, mille kohta komisjon on lubanud jaanuaris välja anda eelnõu.

Aktuaalne on ka elektri- ja gaasituru liberaliseerimise pakett.  Minister viitas sellele, et nõukogus on liikmesriigid väga polariseerunud. Kuigi Sloveenial  endal  ei ole probleeme ühe peamise mureallika –  ülekande- ja tootmistegevuse eraldamist võrguhaldusest, on osa mõjukaid liikmesriike selle vastu.

Näiteks Saksamaa ja Prantsusmaa. Minister kinnitas, et praegu  töötavadki välja alternatiivse ettepaneku need liikmesriigid, kes  eraldamise vastu  pole. Sloveenia loodab jõuda läbirääkimistega ühele poole juuniks.

Minister Vizjak andis kirjeldas muuhulgas ka Sloveenia eurole ülemineku kogemust. Vizjak soovitas uutel liikmesriikidel vähemalt aasta aega märkida  hindasid nii eurodes kui kohalikus valuutas, et ära hoida põhjendamatu hindade tõstmine. Sloveenias sel perioodil märgatavat tõusu polnud, küll aga oli märgata tõusu siis, kui kuus kuud hiljem ainult eurodes hindasid märkima hakati.

Uus väike liikmesriik pingutab  väga ja loodetavasti muutub uute liikmesriikide hääl seeläbi ka kandvamaks. Jääb üle neile vaid jõudu soovida, seda veidi kadedalt, sest julgete otsuste korral olekime võinud ise nende asemel olla.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: