Venemaa-Bulgaaria gaasitorust EP väliskomisjonis

Eile (29.jaanuaril) toimus Euroopa Parlamendi väliskomisjonis arvamustevahetus  välissuhete – ja naabruspoliitika voliniku Benita Ferrero-Waldneriga, kes muu hulgas andis  ülevaate eelmisel päeval toimunud EL välisministrite kohtumisest. 

Laiast  küsimusteringist tõusid esile Venemaad, Serbiat ja Kosovo iseseisvumist puudutavad küsimused ning energia teema. 

Nimelt küsimused EL ühtse energiapoliitika kohta, seda eriti mitmete EL liikmesriikide bilateraalsete läbirääkimiste ja lepingute valguses Venemaaga. Vastates sellekohasele küsimusele, ütles Ferrero-Waldner, ” Et komisjon ei näe siin probleemi, et pole vastuolu EL poolt kavandatava Nabucco ja Venemaa ja Bulgaaria poolt kokkulepitud gaasijuhtme vahel. Viimane on vaid kahepoolne ja täiendab muid võimalusi. 

Tõsi, veidi hiljem, kui teda hakati ründama, et sellise sokeeriva  suhtumisega Euroopa Komisjon ise kutsub üles loobuma ühtsest energiapoliitikast, ütles volinik, et ” Me mõistagi ei toetaks neid, aga see võib olla täienduseks.” 

Komisjoni esindaja suhtumine on täiesti masendav, arvestades Venemaa jõulist poliitikat, mis üritabki kiilu lüüa liikmesriikide vahel  ja “ära osta” neid, kel vaid lühiajaline kasu silme ees. 

Võib ju küsimusi esitada, et miks mõistetakse hukka ainult Bulgaariat, kes saab transiiditulu ja mitte Itaaliat, kuhu gaasitoru on suunatud, aga mitte mingil juhul ei saa ühtse EL energia- ja ka välipoliitika vaatenurgast sellist lähenemist heaks kiita.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: