Hõimurahvaste küsimused koguvad tähelepanu Euroopa Parlamendis

Kirjutasin mõni aeg tagasi soome-ugri hõimurahvaste näitusest, mille korraldasin koostöös Kunstiakadeemia soome-ugri uurimisprogrammi juhi Kadri Viiresega, ja mis avati EL esinduses Brüsselis. Sel nädalal kolisime näituse Euroopa Parlamenti, kus see on üleval selle nädala lõpuni. Näitus avamine toimus soome-ugri kultuurikoostöö 70. aastapäeva tähistamise jätkuna.

Nüüd on ka kolleegidel siin võimalus saada osas sellest toredast näitusest! Paljud Soome ja Ungari kolleegid ei teadnud, et hõimualasel koostööl, mis vormistati Eesti- Ungari ja Eesti- Soome vaheliste lepingutega juba 1937. aastal, on nii pikk ajalugu.

Huvi selle teema vastu on olemas. Seda näitas ka asjaolu, et näituse avamisel ja sellele järgnenud vastuvõtul osales pea 100 Europarlamendi liiget või töötajat, kes olid peamiselt pärit maadest, kus elab soome-ugri rahvaid ning ka antud teemast huvitatuid muudest rahvustest.

Usun, et kasutades Euroopa Liidu võimalusi on meil nüüd kohustus seda uuel tasemel edasi viia. Detsembrikuisel Europarlamendi plenaaristungil hääletatigi Eesti-Soome-Ungari parlamendisaadikute initsiatiivil Euroopa Liidu eelarvesse sisse 2,5 miljonit eurot soome-ugri vähemustele Venemaal.

Näituse puhul on tegemist fotokollektsiooniga, mis on sündinud Kunstiakadeemia ekspeditsioonide käigus ning samuti videoinstallatsiooniga erinevatest soome-ugri päritolu inimeste mõtetest.

Näituse avamisel pidas kõne ka Kunstiakadeemia rektor Signe Kivi, kes ütles, et Europarlamendis näituse avamine näitas, et siin esindatud soome-ugri maad pööravad oma hõimlastele tähelepanu ka väljaspool Euroopa Liitu ja samuti tekitab selline näitus ka suuremat huvi antud teema vastu nii soome-ugri rahvaste kui ka teiste hulgas.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: