10.-14. märts 2008 EP täiskogu

Siit juba traditsiooniks saanud täiskogu lühikokkuvõte.

Eelmisel nädalal toimunud täiskogu istungil tähistati pidulikult 50. aasta möödumist esimesest täiskogu istungist – tol ajal parlamentaarse assamblee kujul. Täna, viiskümmend aastat hiljem saab rääkida parlamendi oluliselt suurematest volitustest ja tähtsamast rollist Euroopa institutsioonide ansamblis.

Seoses uue Lissaboni leppega võime eeldada, et see roll sureneb veelgi. Kuna uue Lissaboni leppe kohaselt hakatakse “kaasotsustusmenetlust” kasutama umbes 40 uues valdkonnas, muutub Euroopa Parlament suurema osa Euroopa Liidu õigusaktide vastuvõtmisel sama tähtsaks kui Euroopa Liidu nõukogu.  See hõlmab tähtsaid poliitikavaldkondi, sealhulgas vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala õigusakte. Samuti antakse Euroopa Parlamendile uued tähtsad õigused eelarve ja rahvusvaheliste lepingute suhtes. 

Euroopa Parlamenti külastas president Ilves, kes meenutas hea sõnaga aega, mil ise siin tööd tegi, rõhutades, et mõistab Parlamendi olulisust veel enamgi oma praegusel positsioonil. 

Toimusid mitmed olulised välispoliitilised arutelud, sealhulgas arengukoostöö ja Venemaa valimiste teemal.  Oma sõnavõtus rõhutasin liikmesriikide tähtsust arengukoosöö teavitamisel mitte ainult riigi institutsioonides, vaid ka oma kodanikele, mis tagab omakorda suurema eelarvelise toetuse abi vajavaile riikidele. Kodanike jaoks on oluline teada, et raha ei lähe ühte musta auku, vaid konkreetsetele riikidele konkreetsete projektide jaoks. 

Venemaa valimisi puudutava resolutsiooni puhul ei olnud ma nõus meie fraktsiooni seisukohaga jääda erapooletuks. Olen nõus oma kolleegidega, et resolutsiooni oleks kindlasti vaja ka siis kui Medvedjevi on oma uuel postil ja on näha, mis suuna ta võtab (ja mis rolli Putin mängima hakkab).  Samas peaks olema ka iseenesestmõistetav, et demokraatliku institutsioonina Euroopa Parlament avaldab muret demokraatlike väärtuste säilimise kohta viidates opositsiooni liikmete vangistamiste ja kandidaatide mittelubamisega valimistele! 

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: