Komisjon valmistab uut VKE ettepanekut

Kirjutasin hiljuti alla Euroopa Parlamendi deklaratsioonile, mis puudutab väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid Euroopa Liidus.

Euroopa Komisjon on lubanud suveks välja tulla ettepanekutega kuidas parandada väikeettevõtete ettevõtluskeskkonda. Selles valguses on deklaratsioon õigeaegne märguanne Komisjonile, näidates milliseid arengusuundi soovib Parlament näha. Loodetavasti saab deklaratsioon piisavalt allkirju, et ta vastu võetaks.

22 miljonit Euroopa VKEd moodustavad 90 protsenti Euroopa ettevõtetest ja nende kaudu saavutatakse 60 protsenti Euroopa SKPst. Väikeettevõtted on üheks Euroopa majanduse alustalaks ja seetõttu tuleks neid ka vastavalt kohelda!

Kõige olulisemaks punktiks deklaratsioonis on ettepanek võtta vastu poliitiliselt siduv õigusakt, milles nähakse selgelt ette põhimõtted, kinnitatakse konkreetsed eesmärgid ja tähtajad.

Sellise lähenemisega on nõus mitmed Euroopa VKE assotsiatsioonid. Vastasel juhul on oht, et meetmed ei saavuta seda eesmärki.

Samuti kutsutakse üles järgima põhimõtet, et õigusaktid tuleks eelkõige koostada väikeste ettevõtete seisukohast vaadatuna. Võimalikus mõju eelhindamises tuleks süstemaatiliselt analüüsida nendega seonduvaid kulusid ja kasu VKEdele.

Lisaks saab lugeda varasemast veebruaris tehtud sissekandest SIIN.

Komisjon on just avaldanud ka konsultatsiooni tulemused, milles kirjeldatakse sidusgruppide arvamusi uue paketi kohta.

Muu seas nimetatakse valukohtadena väikeettevõtjatele nimetatakse märgistus- ja keskkonnanõudeid, maksuküsimusi, raamatupidamisreegleid ja kõrgeid patenditasusid, mis tekitavad VKEdele ebaproportsionaalselt suurt koormust.

Suur osa vastanutest arvab, et õppekavad Euroopas ei pööra piisavalt tähelepanu ettevõtlusele. Õppekavadesse soovitatakse lisada koolitus majandus põhimõtete kohta ja pöörata tähelepanu ettevõtte alustamisega seotud küsimustele ja probleemidele.

Muu hulgas soovitati ka EL vahendi loomist, mis aitaks alustavate ettevõtete rahastamist.

Kokkuvõtet saab lugeda SIIT.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: