Amnesty International’i topeltstandardid

Äsja ilmunud Amnesty International raport Eesti kohta algab tõdemusega, et keelelised vähemused on jätkuvalt diskrimineeritud ja seda eriti töövaldkonnas. Ja et see puudutab umbes kolmandikku elanikkonnast ehk siis 420 tuhandet inimest. Hämmastav, kuidas kõik mitteeestlased on ühte patta pandud, kuigi kõik uuringud näitavad, et tegemist pole homogeense grupiga ning et nõrgalt integreerunuid on kolmandik ja sugugi kõik neist pole ju tööturul.

 

Õige on see, et umbkeelsel venelasel on raskem tööd leida, nagu ka see, et näiteks eesti ja vene noore, kes oskab riigikeelt, statistiline palgavahe on vaid 152 krooni. Aga sellistele “detailidele” raport tähelepanu loomulikult ei pööra.

 

Huvitav on see, et rõhutatakse ka uut positiivselt programmi, mis enam tegeleb sotsiaalse integratsiooniga. Aga ainsa konkreetse näitena on toodud vangidele ette nähtud tasu – 1080 EEK kuus, juhul kui nad eesti keelt õpivad. Kummaline, et meie sadadest projektidest just see üsna vastuoluline ettevõtmine äramärkimist leidis.

 

Raportisse on sattunud ka aprillisündmused ja süüdistused ülemäärases jõu kasutamises  politsei poolt.

 

Huvitav on lugeda ka teiste riikide käsitlusi. Näiteks Läti puhul on  peamise probleemina kirjutatud 400 tuhandest kodakondsuseta isikust. 

 

Vaatasin ka n.ö. vana-Euroopa riikide raporteid, mis on keskendunud peamiselt rikkumistele, mis tulenevad terrorismivastasest sõjast. Millegipärast pole sõnagi ei türklaste või pakistaanlaste diskrimineerimisest tööturul. Kui ELi uutelt liitujatelt nõuti rangelt Kopenhaageni kriteeriumite täitmist ja kaaluti hoolega nende vähemustele suunatud poliitikat, siis Prantsusmaal või Saksamaal vaadatakse samadele asjadele läbi sõrmede. Ja nii ongi olukord uutes riikides täna palju parem, kui nii mõnelgi EL asutajamaal. Aga ehkki sellistest topeltstandarditest juba mõnda aega räägitakse, pole neid praktiliselt likvideeritud.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: