Lastepäevahoid on oluline teema ka Suurbritannias

Vaatamata sellele, et Suurbritanniat mõjutab finantskriis ilmselt enam, kui mõnda teist  Euroopa riiki, ja seda rahandussektori suure osakaalu tõttu majanduses, on peaminister Gordon Brown otsustanud oma poliitilise võitluse pearõhu panna hoopis “pehmetele väärtustele”.

 

Täna Manchesteris parteikonverentsi peakõnes keskendub Brown laste päevahoiule ja kuulutab välja programmi, mis võimaldab igale lapsele tasuta lastehoiuteenust alates teisest eluaastast. Sotsiaalselt vähemkindlustatud peredele on see võimalus juba praegu loodud. Aastas miljard naela maksva programmi eesmärk on “sotsiaalse mobiilsuse” suurendamine ehk siis töötamise võimaluse loomine naistele. See riigi poolt finantseeritud programm on  laiendus juba kehtivale kolme- ja neljaaastastele mõeldud programmile, mille raames saavad lapsed 15 tundi tasuta hoiuteenust nädalas.

 

Programm puudutab umbes 600 000 last.

 

Tegemist on tähelepanuväärse sammuga sotsiaalvaldkonnas, sest seni ei kuulu Suurbritannia nende riikide hulka, kus riiklikud kulutused lastega peredele oleksid väga kõrged. Põhjamaadest jääb Suurbritannia kõvasti alla, Eestiga võrreldes on riiklik panus vaid veidi suurem. Aga samas on lastepäevahoiu kättesaadavus oluliselt parem, kui meil. Näiteks  alla kolme aastaseid lapsi, kes kasutavad päevahoiuteenust on umbes kaks korda rohkem kui Eestis. Uue programmi rakendamisel suureneb nende arv veelgi. Ja seega ka tõenäoliselt töötavate emade arv. Sellega astub Suurbritannia tõhusa sammukese EL Barcelona Ülemkogul 2002. aastal vastuvõetud üleskutse täitmiseks, mis näeb ette, et aastaks 2010 oleks kolmandikul kuni kolmeaastastest lastest võimalus hoiuteenusele ning sealt edasi kuni koolini 90% lastest.

 

Meil jääb sellest paraku veel palju puudu, aga esimesed sammud on riik tänu sotsiaaldemokraatide initsiatiivile juba astunud. Nimelt on rahvastikuministri büroo juhtimisel välja töötatud riiklik programm „Igale lapsele lasteaiakoht”, mille raames tõstis sel aastal 90% Eesti valdadest ja linnadest oma lasteaiaõpetajate palgad võrreldavaks noorempedagoogide palkadega koolides. Teine osa programmi eelarvest kulub uute lasteaedade ehitamiseks ja olemasolevate renoveerimiseks. Kokku on planeeritud eraldada lasteaedade programmi elluviimiseks nelja aasta jooksul 1,3 miljardit krooni. Seoses eelarve kärpimisega võivad selleaastased summad kahaneda 300 miljonilt 150-le miljonile, ent see on parem kui mitte midagi. Loodetavasti viiakse programm järgnevate aastate jooksul siiski täies mahus ellu. On väga oluline, et lastepäevahoiu teenuse arendamine ei jääks ainult omavalitsuste õlule.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: