Mänguasjade ohutuse direktiiv liigub Euroopa Parlamendis vastuvõtmise suunas

On mitmeid mõjuvaid põhjusi, miks Euroopa Komisjon algatas uue mänguasjade ohtuse direktiivi eelnõu. Praegu kehtiv direktiiv võeti vastu aastal 1988, teisisõnu 20 aastat tagasi. Sellest ajast peale on mänguasjade maailm oluliselt muutunud ning toodete hulk kasvanud. Muutunud on  mänguasjade turg tervikuna – 80% mänguasjadest saabub Euroopa Komisjoni andmetel Euroopa Liidu liikmesriikidesse väljastpoolt Euroopa Liitu.

Kasutusele on võetud terve rida uusi materjale, mis sisaldavad kantserogeenseid aineid, mis pole praeguses direktiivis reguleeritud. Kuna valdav enamus Eesti poodides müüdavatest mänguasjadest pärinevad samuti väljaspoolt Euroopa Liitu, siis peaks see meidki ettevaatlikuks tegema.

Loodan, et Euroopa Parlament suudab arutelude tulemusel uue direktiivi vastu võtta aasta lõpuks. Sel nädalal hääletatakse direktiivi eelnõud siseturu ja tarbijakaitse komisjonis, milles osalen. Detsembris võiksime hääletada juba täiskogul.

Kuigi kolleegid konservatiivide ja liberaalide fraktsioonidest kindlasti hoolivad laste ohutusest sama palju kui sotsiaaldemokraadid, kuuleme kahjuks jätkuvalt argumente sellest, kuidas tuleb leida tasakaal ettevõtjate heaolu ja ohutusnõuete vahel.

Minu hinnangul peaksime selles arutelus ikkagi lähtuma eelkõige laste tervisest.

Uuendatud direktiivis pööratakse tähelepanu mitmetele olulistele asjadele, kaasa arvatud maiustustes peituvatele mänguasjadele, mille nõuded praeguse direktiivi alusel pole reguleeritud. Uued nõuded näevad hetkeseisuga ette kindlasti eraldi pakendamist ehk siis toit ja mänguasi peavad olema selgelt eristatavad ning ühtlasi ei tohi toidus peituv mänguasi tekitada lämbumisohtu. Uuendusena tahetakse lisada sellistele toodetele märge: soovitatav vanemlik järelvalve.

Direktiiviga plaanitakse keelata ligi 38 allergeenset lõhnaainet ning märgistatakse 26 lõhnaainet, mis võivad teatud inimestel põhjustada allergeenseid nähte. Eraldi pööratakse tähelepanu elektrilistele seadmetele, need ei tohi sisaldaga üle 24 voldi ning mänguasja purunemisega ei tohi kaasneda kahjustavat elektrišokki. Hügieeninõuded näevad ette, et alla 36-kuulistele lastele mõeldud lelud peavad olema pestavad.  

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: