Mänguasjad saavad uued ohutusnõuded

Sel nädalal hääletab Euroopa Parlamendi täiskogu mänguasjade direktiivi eelnõu üle, mis parandab ohutusnõudeid mänguasjadele.

 

Eelmine direktiiv pärineb 1988. aastast, kui suur osa mänguasju toodeti Euroopas. Täna tuleb 85 protsenti Euroopa Liidu turul müüdavatest mänguasjadest väljast ning kahjuks kasutatakse sageli materjale, mis on küll ohtlikud, kuid mida varasem direktiiv ei keela.

 

Mul on hea meel, et saadikud on võtnud tõsiselt laste tervist puudutavaid küsimusi. Minu hinnangul on sotsiaaldemokraadid võtnud ainuõige positsiooni, lähtudes oma seisukohtade kujundamisel eelkõige laste tervisest.

 

Uus direktiiv keelustab kantserogeensete ainete kasutamise mänguasjade tootmises, keelab terve rea allergiat tekitavaid lõhnaaineid ning tõhustab meetmeid toidu sees või toiduga koos pakendatud mänguasjadele, et ära hoidma lämbumisjuhtumid.

 

Kui seni kehtinud direktiiv toidu sees paiknevaid mänguasju kuidagi ei reguleerinud,  siis uued nõuded näevad ette eraldi pakendamist ehk siis toit ja mänguasi peavad olema selgel eraldi. Toidus peituv mänguasi peab olema piisava suurusega, et ei saaks tekitada lämbumisohtu.

 

Juhtumid Barbie nukkude ja teiste Mattel mänguasjadega on näidanud, et tootedisain ei ole alati peasüüdlane ja mänguasjad võivad muutuda ohtlikuks puuduliku tooteprotsessi käigus. Seega on oluline, et järelvalvet tehtaks nii tehastes, turul tarbijakaitsjate kontrolloperatsioonidega, kui ka tollipunktides, kuhu saabuvad mänguasjad Euroopa Liidu kaubanduspartneritelt.  Isiklikult loodan, et tarbijakaitseamet on tõhustanud kontrollaktsioone juba praegu – enne jõule – kui jõuluvanad oma sisseoste teevad.

 

Kuna EL turgudel olevatest mänguasjadest  moodustavad suurema osa Hiina tooted, siis on oluline roll koostööl kolmandate riikidega, ja just Hiinaga. Siinkohal tahakski tervitada viimaseid ponnistusi selles vallas ja vastastikuse mõistmise memorandumit Euroopa Komisjoni ja Hiina ametnike vahel. Parema informatsioonivahetuse ja koostöö tõhustamise kaudu suudame muuta meie poodides muudavad lelud turvalisemaks.

Üks vastus

  1. […] nii mõndagi EL kodanikele olulist. Kaks olulisemat, mida olen ka varem ära toonud siin blogis on mänguasjade ohutuse direktiivi kohta ja tööaja direktiivi kohta. Tööaja direktiivi puhul olid olulisemad punktid need millega […]

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: