Kollektiivsete hagidega kartellide vastu

Praegu on ministeeriumites kooskõlastusringil eelnõu, mille eesmärgiks on ära hoida kartellikokkuleppeid. Eelnõu kehtestab kriminaalmenetluse seadustiku, karistuseadustiku ja konkurentsiseaduse muudatustega nn leebusprogrammi. Leebusprogrammi tõhusus avaldub selles, et see kartellikokkuleppes osaleja, kes annab oma nn partneri üles, saab süüdistusest priiks.  Loodetavasti pole see mõeldud mitte niipalju pealekaebamise soodustamiseks, kui selleks, et pealekaebamise hirm hoiaks ära ebaseadusliku teo. Taoline süsteem toimib teatud edukusega teistes riikides, nagu Prantsusmaa, Suurbritannia, USA. Ka Euroopa Komisjonil on oma leebusprogramm, seega miks ka mitte Eestis! Eriti võttes arvesse seda, kui palju kahju kartellikokkulepped võivad tekitada tarbijatele. On selge, et kui prügivedajad peaksid kokku leppima prahivedamise hindades, siis lõpuks maksame meie selle eest rohkem, et prügi meie hoovilt minema veetakse. Erinevatel andmetel võivad kartellikokkulepped tõsta kaupade ja teenuste hindu tarbijatele tervelt 10-25 protsenti!

Samas tekib küsimus, kas ei peaks kodanikel olema ka võimalik hüvitust saada kartellikokkulepete kaudu tekitatud kahju eest? Euroopa Kohus annab õiguse hüvitusele, kui konkurentsiseadust rikkudes on kahjustatud tarbija huve (kaasus C-453/99, Courage and Crehan [2001] ECR I-6297). Aga vaevalt et tavakodanik võtaks ette kohtutee suure ettevõtte vastu, kuigi võib tunda ennast tõsiselt puudutatuna.

Seetõttu on Euroopa Komisjon alustanud kollektiivhagi võimaluste uurimist konkurentsiseaduse rikkumise puhul. Komisjon soovitab oma 2008. aasta aprillis välja antud valges paberis kindlasti kaaluda kollektiivhagi sisse viimist liikmesriikide seadustesse, sest usub, et sellise esindushagide ja osalemisvõimalusega kollektiivsete hagide kaudu võib parandada tunduvalt tarbijate õiguskaitset. On ju konkurentsiseaduse üks peamisi eesmärke tarbijate heaolu parandamine hästi toimiva turukonkurentsi kaudu. Komisjon analüüsib hetkel valge paberi kohta saadetud sidusgruppide arvamust.

Suurbritannia konkurentsiasutus Office of Fair Trading (OFT), mis tegeleb nii konkurentsiõiguse kui tarbijaõiguse küsimustega Suurbritannias, on analüüsinud kollektiivhagi vajalikkust ning esitanud oma soovitused (novembris 2007) Suurbritannia valitsusele. OFTi andmetel pole Suurbritannias olnud ühtegi kaasust, kus üksikisik oleks võtnud ette kohtutee, et kahju hüvtamist nõuda, kuigi on saadud kahju. Selleks, et kahju mastaapidest aru saada on OFT toonud ka paar näidet. Kahel juhul 2006. aastal, hoidsid mänguasjade tootjate ning kaubanduskettide vahel sõlmitud kokkulepped hinnad kõrgemal tasemel ning seetõttu kannatasid Suurbritannia tarbijad kahju vastavalt 40 ja 50 miljonit naelsterlingit. OFT rõhutab, et kollektiivhagi oleks vajalik, kuna oleks veel üks vahend, kuidas tõhustada tarbijate õigusi, aga ka turukonkurentsi paremat toimimist, olles ettevõtetele lisastiimuliks konkurentsiseaduse täitmisel. 

Kuna käesolev eelnõu Eestis konkurentsirikkumiste vastu võitlemise tõhustamiseks jõuab tõenäoliselt peagi valitsusse ja siis Riigikokku, siis oleks hea ka teisi meetmeid sellega seoses arutada. Kuna üks peamistest eesmärkest on siiski ära hoida tarbijate õiguste rikkumist, siis lisaks “leebusprogrammile” tuleks  kindlasti läbi kaaluda ka teised mõistlikud vahendid.

Kollektiivsete hagide kasutamisest üldisemalt tarbijate huvides, mis on kerkinud olulisele kohale Euroopa riikides, arutatakse samuti praegu Euroopa Liidu institutsioonides. Olen sellest pikemalt kirjutanud ka oma varasemas blogiartiklis. Ka Suurbritannia Tsiviilõiguse Nõukogu, mis nõustab Suurbritannia lordkantslerit tsiviilõiguse küsimustes on teinud põhjaliku analüüsi kollektiivsete hagide vajalikkusest ning esitanud oma soovitused (detsembris 2008),  milles toetatakse kollektiivsete hagide kasutamist tarbijate kaitsmise tõhustamiseks lordkantsler Jack Straw’le, kes on ühtlasi ka Suurbritannia justiitsminister.

Majandus ja kommunikatsiooniministeerium ootab ka arvamusi Euroopa Komisjoni valge paberi kohta, mis puudutab kollektiivsete hagide kasutamist, et moodustada Eesti seisukohad. Kommentaare oodatakse 1. veebruariks 2009. Oma arvamust saab avaldada osalusveebis www.osale.ee.

 

2 kommentaari

  1. […] Kindlasti tasub seda ideed kaaluda ka Eestis. Kannatavad ju tarbijad tihti kõige rohkem siis, kui rikutakse Konkurentsiseadust. Tarbijahinnad võivad sellisel juhul tõusta isegi neljandiku võrra. Praegu arutatakse Riigikogus nn leebusprogrammi, mille kohaselt saab kartellist teavitaja väiksema karistuse, kui annab oma partnerid üles. See on huvitav idee ja väidetavalt toimib hästi teistes riikides. Aga ka kollektiivmenetluse kasutamine on leidnud Euroopas üha enam toetust. Kollektiivmenetlusest olen kirjutanud pikemalt siin. […]

  2. […] Eelmisel nädalal võttis Parlament samuti vastu raporti Komisjoni valge raamatu kohta kahjude hüvitamisest EL konkurentsieeskirjade rikkumiste puhul. Eestis arutab Riigikogu leebusprogrammi sisse viimist, et tõhustada võitlust konkurentsiseadust rikkuvate kartellide vastu. Euroopa Parlamendi raport kiidab muu hulgas leebusprogrammide rolli konkurentsiseaduse rikkumiste tabamisel ning nõustub vajadusega kollektiivhagide järele, et tõhustada veelgi kartellidega võitlemist. Teadaolevalt on kartellidega võitlemine oluline, et parandada siseturu toimimist, mis omakorda on oluline tarbijatele, sest kartellide tõttu võivad tarbijahinnad tõusta tervelt 10-25 protsenti!  Hiljuti avaldatud tarbijakaitseameti uuringu kohaselt arutatakse tarbijaõiguste rikkumisi pigem pereringis. Samas näitab Euroopa Komisjoni poolt tellitud uuring, et inimesed on valmis oma õiguste eest seisma, kui seda saab teha koos teistega. Nii et, ka meil tasuks kollektiivhagi kasutamist arutada. Kollektiivhagidest kirjutan pikemalt siin. […]

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: