18-19 veebruar 2009 EP täiskogu istung

 

Lisan tagantjärgi huviliste jaoks ka Brüsselis 18-19. veebruaril peetud täiskogu istungist väikese kokkuvõtte. Olulisemad diskussioonid peeti seekord välispoliitika teemadel. Täsikogule esines ka Tsehhi president Vaclav Klaus.

Üks huvitavamaid raporteid oli kolleeg Ari Vataneni poolt koostatud raport ELi ja NATO koostööst. Ressursside mõistlik kasutamine ja dubleerimise vältimine üleskutse mõlema liikmetele olla paindlikumad ning eesmärgipärased ja pragmaatilised, koostöö ja partnerluse igakülgne tihendamine – see raport sisaldab kõike seda, mida oleme Euroopas ja ka Euroopa Parlamendis alati oma seisukohtades rõhutanud.

Koostööd tuleb tõhustada nii tehnoloogia, varustuse ja koolituse valdkonnas kui ka põhivõimete tugevdamisel, et tegeleda selliste snähtusega nagu küberohud, organiseeritud kuritegevus, rahvusvaheline terrorism ning keskkonna hävimine ja sellega seotud julgeolekuohud.

Mis puudutab Türgi küsimust NATO poolt vaadates siis raportis on ka huvitav ettepanek, anda nendele EL kandidaatriigidele, kes on samas ka NATO liikmesriigid, ajutine staatus Euroopa Kaitseagentuuris (EDA).

Ka kolleeg von Wogau ESDP ja ESS aruande teemaline raport on üldiselt suunitluselt tabav. Raport soovitab ELil oma julgeolekuhuvide eest tõhusamalt siesta votes arvesse ESS aruandes esitatud uusi aspekte ning EL julgeolekualast tegevust suunavad seisukohti.

Parlamendi täiskogule esines EL eesistujamaa Tšehhi president Vaclav Klaus. President, kes on tuntud kui üsnagi euroskeptilise, kuid selles suhtes ka isoleeritud kujuna pidas üsnagi kriitilise kõne parlamendis väites muuhulgas, et parlamendil ei ole demokraatlik institutsioon. Viimase väite peale mitmed MEPid otsustasid saalist lahkuda. Parlamendi president konservatiivist Hans-Gerd Pöttering siiski meenutas Klausile, et just sellises demokraatlikus kohas, mis lubab arvamuste paljusust on tal võimalik pidada sellist kriitilist kõnet, aga ei pidanud paljuks ära märkida, et demokraatliku korra puhul valitseb enamus viidates Klausiga ühel meelel oleva käratseva ning Klausile raevukalt aplodeeriva, kuid tunduvas vähemuses oleva euroskeptikute kambale saalis.

Tuleb tunnustust avaldada mõistlikule enamusele kolleegidest, kes Klausi kõne kannatlikult ära kuulasid. Kui võrrelda vastuvõttu, mis sai Klaus sellega, kuidas tervitasid euroskeptikutest saadikud Portugali peaministrit Jose Socratest 2007. aasta lõpus Lissaboni leppe allakirjutamisel, kui peaministril ei lastud kõnet pidada lärmates ning jalgu trampides, siis on üsna selge milline osa Parlamendist tsiviliseeritud ning demokraatlikku maailma kuulub.

Kritiseerides konservatiivist Klausi seisukohti sellest, et poliitiline manipuleerimine, mitte reguleerimise puudumine lõi aluse majanduskriisile, nentis Euroopa Parlamendi majandus ja rahanduskomisjoni esinaine Pervenche Beres, et ilma vastukaaluta ei saa ükski turg normaalselt toimida ning tuletas meelde, et just sotsiaaldemokraadid on need, kes on rääkinud pidevalt nn kõikvõimsa turu tasakaalustamisest. 

 

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: