21-24 aprill 2009 EP täiskogu istung

Eelmisel nädalal võttis Euroopa Parlamendi täiskogu vastu mitu eelnõud, mis parandavad oluliselt tarbija õigusi. Hääletati nii energia paketi kui uut roaming määruse üle. Arutati ka patsientide õiguste direktiivi eelnõud.

Esiteks kiitis täiskogu heaks kokkuleppe Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu vahel, mis näeb ette Euroopa maagaasi ja elektrienergia turu edasise liberaliseerimise. Uus pakett pöörab tähelepanu nn energiavaesusele e. olukorrale kus kütte ning elektri eest maksmine mõjutab oluliselt majapidamise eelarvet. Pakett kutsub üles liikmesriike, kes seda ei ole veel teinud, koostama energiavaesusega võitlemiseks riiklik tegevuskava. Kindlasti on Eestis vajadus selle järgi olemas võttes arvesse kui kiiresti küttearved viimastel aastatel tõusnud on. Inimesi saaks aidata nii otsetoetuste kaudu, nagu seda tehakse Suurbritannias, kui ka parandades elamute energiatõhusust. Lepingus peavad uute direktiivide kohaselt muuhulgas olema ära toodud ka võimalikud hüvitised, kui teenuse kvaliteet ei vasta kokkulepitule, näiteks kui on esitatud ebatäpne arve või arve esitamine hilineb. Uued reeglid annavad Euroopa tarbijatele õigused tasuta tarnijat vahetada, õiguse lihtsale ning odavale menetlusmehhanismile vaidluste kiireks lahendamiseks kohtuvälisel teel, ning õiguse infole oma õigustest ettevõtete veebilehtedel ja arvetel. Samuti kutsub pakett üles Euroopa Komisjoni koostama kasutajasõbraliku energiatarbija kontrollnimekirja, milles antakse tarbijatele praktilist teavet nende õiguste kohta, mis tuleks edastada kõigile tarbijatele ja teha see avalikult kättesaadavaks.

Uus roamingut puudutav määrus, mille parlament heaks kiitis, on järjekordne samm telefoni kasutamise odavamaks muutmisel Euroopa Liidus. Kokkuleppe kohaselt seatakse piirhinnad kõne, tekstisõnumi ja dataroamingu teenustele juba selle aasta juulist. Uued kõnede piirhinnad on €0.43/minut väljahelistamise puhul ja €0.19/minut vastuvõetavate kõnede eest; alates 1 juulist 2010 vastavalt €0.39/minut ja €0.15/minut; alates 1 juulist 2011 vastavalt €0.35/minut ja €0.11/minut.  Alates 1 juulist 2009 on roaming tekstisõnumite piirhinnaks 11 eurosenti. Data roaming teenuste nagu emaili ja interneti mobiiltelefoniga kasutamise hinnad, mida üks operaator võib teiselt küsida piiratakse samuti, mis peaks kajastuma ka tarbijahinnas. Lisaks võivad määruse kohaselt tarbijad alates 1. märtsist 2010 tasuta seada ka roamingu piirmäära selleks, et vältida shokeerivaid arveid (nn “bill shocks”). Kui inimesed ei ole seda piirmäära valinud siis seatakse see automaatselt alates 1 juulist 2010 50 eurole. Roaming hindade reguleerimise puhul on tegemist olulise näitega sellest, kuidas EL võib soovi korral üsna kiiresti tegutseda kui on vaja tarbija õiguste ees seista.

Parlament arutas samuti patsientide õigusi puudutava direktiivi eelnõud. Eelnõu vastuvõtmine lükkub juba uude ametiaega. Uus patsientide õiguste direktiivi eelnõu seadustab muuhulgas Euroopa Kohtu otsused patsientide õiguste kohta saada ravi teistes liikmesriikides. Sotsid on üldjoontes eelnõu poolt, kuid on paar punkti, milles on lahkarvamusi. Näiteks soovivad sotsid, et eelnõule lisataks teine õiguslik alus (EÜ art 152 tervisehoiuteenuste kohta) ning et täpsustatakse eellubadega seonduvat. Eelnõu on patsiendikeskne ning seega ei tegele tervishoiutöötajate ja tervishoiuteenuste liikuvusega. Praegu käib teises riigis ravi saamas 4 protsenti EL kodanikest. On oluline pakkuda selgust seaduste näol, sest eriti piiriäärsetel aladel on mõnikord ravi parem saada kõrvalriigis. Raporti kohaselt võivad teises EL liikmesriigis saada arstiabi ning selle abi ka hüvitatud selles ulatuses, mis sarnase abi eest oleks saanud kodusriigis. Samas pikaajaline hooldus ja organite siirdamine ei kuulu direktiivi haldusalasse. Patsiendilt ei tohi nõuda, et ta taotleks eelluba selleks, et minna haiglavälisele ravile teise liikmesriiki. Eelluba tuleb taodelda statsionaarse haiglaravi puhul, juhul kui elukohariik (kindlustajariik) seda nii sätestab. Raport teeb samuti ettepaneku luua Euroopa patsientide ombudsmani ametikoht, kelle ülesandeks on tegeleda patsientide kaebustega. Samuti tuleks raporti kohaselt luua liikmesriikides teabekeskused, mille kaudu inimesed saaksid informatsiooni piiriülese arstiabi kohta.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: