“Ebaseksikas” Euroopa Parlament?

Euroopa Parlamendi valimiste eel on aegajalt rõhutatud, et kampaania peaks keskenduma Euroopa poliitikale. Olen nõus, et Euroopa välispoliitika ja energiapoliitika, millega meie SDE delegatsioon on tegelenud lõppeva ametiaja jooksul, on Euroopa ning Eesti kodaniku jaoks olulised. Kindlasti on kasulik valimisdebattide kaudu välja tuua erinevate parteide erinevad seisukohad nendes küsimustes. Ometi pean ka nõustuma nende politoloogidega, kes ütlevad, et praegused Euroopa seadused ning nende valmistamine Euroopa Parlamendis ei huvita paljusid Euroopa riikide kodanikke ning et see ei peagi neid huvitama. Nii, nagu kohalikud küsimused on palju olulisemad tavalisele inimesele, kui see, mis toimub Riigikogus, nii on ka Euroopa Parlamendil võimatu ennast huvitavaks või “seksikaks” muuta ainult reklaami tehes.

Euroopa Parlament muutuks kodanike jaoks oluliseks siis kui inimeste jaoks olulised küsimused nagu sotsiaalkindlustus ja maksud viidaks Euroopa tasemele, aga kuna toetus sellisteks muudatusteks on väike kogu Euroopas, siis ei ole see kuigi tõenäoline. Tõsi ühes mõttetalguliste seltskonnas, kus Avatud Eesti Fondi eestvedamisel 30 inimest Euroopale omi ettepanekuid tegid, oli sotsiaalkindlustuse ühtlustamine kümnest pakutud ideest esikohal. Aga ma pole päris kindel, et kas samas peeti silmas ka maksude ühtlustamist, mis kõvasti meie maksukoormat kasvataks.

Seega peab tõdema, et nii praegu kui edaspidi valitakse Euroopasse poliitikuid ja parteisid selle järgi, millise mulje nad on jätnud kodumaal. Või siis protestina kodumaisele poliitikale, mis toob kaasa suhteliselt suurema äärmuste esindatuse Euroopa Parlamendis. Väikeriigile on siiski kasulikum kui saadetakse esindajaid suurematesse parteigruppidesse ning valitakse esindajaid kellel on tugevad kogemused ning hea suhtlemisoskus, sest just nii on eestlastel kõige paremad võimalused kaasa rääkida Brüsseli direktiivide valmistamises.

Sotsiaaldemokraatide poliitika on proovinud jälgida põhimõtteid, mida mainitakse meie manifestis – inimkeskne lähenemine ja solidaarsus. SDE ei ole neid põhimõtteid ka tugevate valimispartnerite survel murdnud. Need on need põhimõtted, mida kanname endas Eestis ja samuti on need olnud aluseks Brüsselis töötades. Ühe suurema ning tugevama parteigrupina on sotsidel Euroopa Parlamendis tihti võimalus direktiive oma äranägemise järgi ka teha.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: