Tallinna TV-st

Kas Tallinna TV-d on vaja? Et sellele vastata, peaksime kõige pealt kirjeldama seda, mida me Tallinn TV all mõtleme. Pole mõtet vaielda, kui üks kirjeldab elevandi lonti ja teine saba.

Üheksakümnendate keskpaigas, kui töötasin Eesti Televisioonis, oli üks minu ülesannetest programmi juhina arendada regionaaltelevisioonivõrku. Sisuliselt tähendas see väikeseid korrespondendipunkte näiteks Virumaal ja Saaremaal, mis tootsid lugusid nii ETV üleriigilisse programmi kui ka laiendatud uudistesaateid, mis läksid eetrisse piirkondlikult.

See oli ja on maailmas üsna levinud praktika, sest alati on „kodutanumal“ midagi, mis puudutab küll sealseid elanikke, aga ei paku laiemat huvi. Nii on ka Tallinnaga. Kuigi üleriigilise leviga telekanalite uudised on üsna pealinnakesksed, sageli ehk liigagi, toimub Tallinnas asju, mis huvitab eelkõige siinseid elanikke. Samuti, nagu ka igavesena tunduvad prügi või transpordi probleemid. Seega teemasid peaks jätkuma, et Tallinna uudiseid teha. Iseküsimus on muidugi see, kuidas auditooriumini jõuda. Kas interneti, kaabli või digitaalvõrgus. Aga see sõltub juba suuresti rahakotist.

Maailmas on veel üks huvitav praktika – nimelt antakse just sellistes kanalites võimalus rahvale kaasa rääkida ning oma saateid näidata. Juba ammu pole kaamera enam teab mis luksus ning talutava kvaliteediga materjali suudavad toota paljud. Videomaterjale kasutatatakse palju ka kodulehekülgedel. Minu kujutluses peaks Tallinna TV ka sellise rahvatelevisiooni võimaluse andma. Usun, et paljud meist huvituksid näiteks Tallinna asumiseltside tegevusest.

Kolmas ja ehk kõige olulisem oleks Tallinna TV kaasamine kultuuripealinna tegemistesse. Kõik need „ lood“, mis 2011 Tallinnas sünnivad, peaksid jõudma võimalikult paljude inimesteni ja mõned lood võiks jutustada ka televahendeid kasutades.

Niisiis selle „elevandi“ puhul pole minu nägemust mööda tegemist mitte ühe järjekordse kanalina, mis konkureeriks ERR või üleriigiliste kommertskanalitega vaid eelkõige tarvilikku teavet jagava regionaalse televisiooniga, mida mina eelistaksin vähemalt esialgu vaadata oma arvutist.

Oluline on ka see, et nii Tallinna TV kui ka muu linnameedia oleks kuidagimoodi reguleeritud. Erinevalt erameediast kasutatakse ju maksumaksjate raha ning tegutsetakse nii nende huvides, kes valisid Keskerakonda kui nende, kes neid mitte ei valinud. Seega peaks linnameedia kinnipidama erapooletuse ja tasakalu põhimõttest. Reeglid võivad olla kõrgemalt poolt kehtestatud, aga veelgi parem on eneseregulastioon ehk siis välja kuulutatud prinsiibid, mille järgi tegutsetakse. Avalikkus saab kontrollida nendest kinni pidamist. Selline eneseregulatsioon on praegu väga euroopalik tava. Kuidas see Tallinnas täpselt olema hakkab, peaks välja mõtlema see meedia nõukoda, mille me koalitsioonileppesse sisse kirjutasime.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: