Enne lasteaedadest rääkimist tasuks valitsusparteidel peeglisse vaadata.

Millegipärast ei räägita enam sellest, et 2007.a. suvel võeti sotsiaaldemokraatide eestvedamisel vastu programm “Igale lapsele lasteaiakoht“, mis nägi ette nelja aasta jooksul investeerida lasteaedadesse 1,2 miljardit krooni. Seda nii uute lasteaiakohtade loomiseks kui ka lasteaiaõpetajate palgatoetuseks. Nii parandatigi 2008.a. umbes 500 lapse tingimusi. Programmi viidi ellu vaid ühel aastal ja 2009.a. oli just see esimene, mis hardusministri (!) ettepanekul kärpe alla läks. Tallinna linna rahad vähenesid umbes 50 miljoni võrra.

Koalitsiooniläbirääkimistel oli lasteaedade raha üks meie prioriteete. Lepiti kokku, et see finantseerimine jääb samale tasemele ehk linn oma rahasid ei vähenda. Samal ajal kui teistes valdkondades on kahanemine 10-15%.

Käesoleval aastal on eelarves lasteaedadele ette nähtud 719 miljonit, pearaha suurus on arvestuslik ja sõltub metoodikast. Nii et sellega pole mõtet opereerida.

Lasteaedadel on raske, nii nagu ka kõigil teistel ja jättes probleemid ainult kohaliku omavalitsuse kanda, et suuda neid kunagi lahendada. Lähtuda tuleks sellest, et lasteaias antakse alusharidust, mis on osa riiklikust haridussüsteemist ja seega ka riigi vastutada.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: