Enne lasteaedadest rääkimist tasuks valitsusparteidel peeglisse vaadata.

Millegipärast ei räägita enam sellest, et 2007.a. suvel võeti sotsiaaldemokraatide eestvedamisel vastu programm “Igale lapsele lasteaiakoht“, mis nägi ette nelja aasta jooksul investeerida lasteaedadesse 1,2 miljardit krooni. Seda nii uute lasteaiakohtade loomiseks kui ka lasteaiaõpetajate palgatoetuseks. Nii parandatigi 2008.a. umbes 500 lapse tingimusi. Programmi viidi ellu vaid ühel aastal ja 2009.a. oli just see esimene, mis hardusministri (!) ettepanekul kärpe alla läks. Tallinna linna rahad vähenesid umbes 50 miljoni võrra.

Koalitsiooniläbirääkimistel oli lasteaedade raha üks meie prioriteete. Lepiti kokku, et see finantseerimine jääb samale tasemele ehk linn oma rahasid ei vähenda. Samal ajal kui teistes valdkondades on kahanemine 10-15%.

Käesoleval aastal on eelarves lasteaedadele ette nähtud 719 miljonit, pearaha suurus on arvestuslik ja sõltub metoodikast. Nii et sellega pole mõtet opereerida.

Lasteaedadel on raske, nii nagu ka kõigil teistel ja jättes probleemid ainult kohaliku omavalitsuse kanda, et suuda neid kunagi lahendada. Lähtuda tuleks sellest, et lasteaias antakse alusharidust, mis on osa riiklikust haridussüsteemist ja seega ka riigi vastutada.

Tallinna TV-st

Kas Tallinna TV-d on vaja? Et sellele vastata, peaksime kõige pealt kirjeldama seda, mida me Tallinn TV all mõtleme. Pole mõtet vaielda, kui üks kirjeldab elevandi lonti ja teine saba.

Üheksakümnendate keskpaigas, kui töötasin Eesti Televisioonis, oli üks minu ülesannetest programmi juhina arendada regionaaltelevisioonivõrku. Sisuliselt tähendas see väikeseid korrespondendipunkte näiteks Virumaal ja Saaremaal, mis tootsid lugusid nii ETV üleriigilisse programmi kui ka laiendatud uudistesaateid, mis läksid eetrisse piirkondlikult.

See oli ja on maailmas üsna levinud praktika, sest alati on „kodutanumal“ midagi, mis puudutab küll sealseid elanikke, aga ei paku laiemat huvi. Nii on ka Tallinnaga. Kuigi üleriigilise leviga telekanalite uudised on üsna pealinnakesksed, sageli ehk liigagi, toimub Tallinnas asju, mis huvitab eelkõige siinseid elanikke. Samuti, nagu ka igavesena tunduvad prügi või transpordi probleemid. Seega teemasid peaks jätkuma, et Tallinna uudiseid teha. Iseküsimus on muidugi see, kuidas auditooriumini jõuda. Kas interneti, kaabli või digitaalvõrgus. Aga see sõltub juba suuresti rahakotist.

Maailmas on veel üks huvitav praktika – nimelt antakse just sellistes kanalites võimalus rahvale kaasa rääkida ning oma saateid näidata. Juba ammu pole kaamera enam teab mis luksus ning talutava kvaliteediga materjali suudavad toota paljud. Videomaterjale kasutatatakse palju ka kodulehekülgedel. Minu kujutluses peaks Tallinna TV ka sellise rahvatelevisiooni võimaluse andma. Usun, et paljud meist huvituksid näiteks Tallinna asumiseltside tegevusest.

Kolmas ja ehk kõige olulisem oleks Tallinna TV kaasamine kultuuripealinna tegemistesse. Kõik need „ lood“, mis 2011 Tallinnas sünnivad, peaksid jõudma võimalikult paljude inimesteni ja mõned lood võiks jutustada ka televahendeid kasutades.

Niisiis selle „elevandi“ puhul pole minu nägemust mööda tegemist mitte ühe järjekordse kanalina, mis konkureeriks ERR või üleriigiliste kommertskanalitega vaid eelkõige tarvilikku teavet jagava regionaalse televisiooniga, mida mina eelistaksin vähemalt esialgu vaadata oma arvutist.

Oluline on ka see, et nii Tallinna TV kui ka muu linnameedia oleks kuidagimoodi reguleeritud. Erinevalt erameediast kasutatakse ju maksumaksjate raha ning tegutsetakse nii nende huvides, kes valisid Keskerakonda kui nende, kes neid mitte ei valinud. Seega peaks linnameedia kinnipidama erapooletuse ja tasakalu põhimõttest. Reeglid võivad olla kõrgemalt poolt kehtestatud, aga veelgi parem on eneseregulastioon ehk siis välja kuulutatud prinsiibid, mille järgi tegutsetakse. Avalikkus saab kontrollida nendest kinni pidamist. Selline eneseregulatsioon on praegu väga euroopalik tava. Kuidas see Tallinnas täpselt olema hakkab, peaks välja mõtlema see meedia nõukoda, mille me koalitsioonileppesse sisse kirjutasime.

%d bloggers like this: