9-12 märts 2009 EP täiskogu istung

Eelmisel nädalal toimunud täiskogu istungil arutati muu hulgas väikeettevõtete paketti “Small Business Act”, pagulaste varjupaikade teemat ning Euroopa Komisjoni aruandeid konkurentsiseaduse rakendamise kohta Euroopa Liidus.

Viimasest rääkides on jälle võimalus rõhutada, et parlament tervitab oma raportis  Komisjoni samme kahjunõete sisse viimiseks konkurentsiseaduse rikkumiste puhul. Komisjon andis selleteemalise valge paberi välja eelmise aasta aprillis, kus toetatakse muu hulgas kollektiivhagi sisse viimist kartellidega võitlemiseks.

Kindlasti tasub seda ideed kaaluda ka Eestis. Kannatavad ju tarbijad tihti kõige rohkem siis, kui rikutakse Konkurentsiseadust. Tarbijahinnad võivad sellisel juhul tõusta isegi neljandiku võrra. Praegu arutatakse Riigikogus nn leebusprogrammi, mille kohaselt saab kartellist teavitaja väiksema karistuse, kui annab oma partnerid üles. See on huvitav idee ja väidetavalt toimib hästi teistes riikides. Aga ka kollektiivmenetluse kasutamine on leidnud Euroopas üha enam toetust. Kollektiivmenetlusest olen kirjutanud pikemalt siin.

Kuna Konkurentsiameti tegevusalas toimuvad muudatused on teravalt päevakorda tõusnud, siis võiks siinkohal mainida ka Eesti Omanike Liidu kampaaniat, et muuta monopolide hinnad läbipastvamaks. Omanike Liit on koostöös Konkurentsiametiga välja töötanud eelnõude paketi, mis peaks tagama monopolihindade (sh vee-, soojuse- ja gaasihindade) läbipaistvuse ning tõhusa järelvalve. Kampaaniale on toetuse andnud juba 21000 inimest ning seda toetab ka Eesti Korteriühistute Liit. Oma toetust saad avaldada siin.

Väikeettevõtete pakett, mida samuti arutati eelmisel nädalal, on väga oluline algatus, millele peaksime ka Eestis tähelepanu pöörama, sest see on kindlasti abiks majanduskriisi haardest välja võitlemisel.

Algatus sõnastab kümme tegevust, mille seas tooksin välja olulisemad: administratiivse koormuse vähendamine, parema ligipääsu loomine rahastusele, VKEde ligipääsu parandamine riigihangetele ja riigiabile ning seadused, mis tagavad õigeaegsed maksed väikeettevõtetele, mis on  tihtilugu eluliselt oluline. Sellest, kuidas see konkreetselt Eesti ettevõtetele kasuks on olen kirjutanud veidi siin.

Eelmisel nädalal jõudis Euroopa Parlamendi täiskogule ka resolutsiooni ettepanek Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tuleviku kohta.   Et möödunud aastal ületas pagulaste arv maailmas 16 miljoni piiri, toetab ja tervitab Euroopa Liit Euroopa ühise varjupaigasüsteemi loomist. Kirjutan sellest pikemalt siin.

%d bloggers like this: